กลับ
Verify KYC (การยืนยันตัวตน)

บัตรประชาชน

<< ตัวอย่าง >>

สมุดบัญชีธนาคาร

<< ตัวอย่าง >>

บัตรประชาชน+ใบหน้า+CIVILI

<< ตัวอย่าง >>

หนังสือรับรอง (นิติบุคคล)

<< ตัวอย่าง >>

ภพ.20 (นิติบุคคล จด VAT)

<< ตัวอย่าง >>